Ønsker du mere information?

- så er velkommen til at kontakte os

Ring 98 333 656

Skøder

Ved køb af jordtilliggende, tilbyder vi at udarbejde handelsaftalen samt tinglysning af skøde.

 

Landbrugsændringer - matrikulært

Supplering af landbrugsjord, nedlæggelse af landbrugspligt, oprettelse af ny landbrugsejendom, jordfordeling, mv.

Ledningsregistrering

Indmåling af ledninger (vand, kloak, bredbånd mm.), udarbejdelse af erstatningsberegninger ved nye ledningsanlæg, tinglysning til sikring af ledningsanlæg mv.

Bygningsafsætning

Ny bebyggelse og eller tilbygning. Afsætning foretages, hvor ansvar for at diverse lovgivning overholdes med afstand til skel, lokalplan, byggetilladelse mv. Rådgivning inden byggeriet påbegyndes anbefales.

Tinglysning af servitut

Udfærdigelse af servituttens indhold, tinglysningsrids, gml-fil, tinglysning af servitutten, evt indmåling kan kræves i forbindelse med tinglysningen.

Matrikulært - udstykning, ændring af skel

Udstykning af en eller flere ejendomme, arealoverførsel, ejendomsberigtigelse, sammenlægning mv.

Landinspektørfirmaet K. Ravn-Christensen
v/ Lone Larsen ApS
Vandværksvej 25
9280 Storvorde 

Telefon 98 333 656

Email: lone@lsp-ll.dk
CVR: 37270563Medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening

Leveret af